Authorประสิทธิ์ ลีปรีชา
Titleการค้าข้ามพรมแดนกับอัตลักษณ์ม้ง / ประสิทธิ์ ลีปรีชา
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
Descript 97 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

การผลิตและการค้ายาเสพติด -- การค้าพืชเชิงพาณิชย์ -- การค้ากับการท่องเที่ยว -- เครือข่ายการค้ากับความทรงจำร่วมทางประวัติศาสตร์


ม้ง -- ไทย ม้ง -- ความเป็นอยู่และประเพณี ม้ง -- ภาวะเศรษฐกิจ ม้ง -- ภาวะสังคม ม้ง -- อัตลักษณ์ชาติพันธุ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)305.895942 ป415กCHECK SHELVES