Authorพรชัย ศรีดามา
Titleการพัฒนาการผลิตวัคซีนรวมเชื้อเป็นนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ชนิดเชื้อเป็น / โดย พรชัย ศรีดามา ... [และคนอื่นๆ]
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์, 2548
Descript 42 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CONTENT

ไวรัส Avian Paramyxovirus type 1(APMV-1) -- ไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่-Coronaviraidae -- การเตรียม seed ไวรัสนิวคาสเซิล-ไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ -- การฉีด seed virus เข้าไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อเฉพาะ -- การเก็บไวรัสจากไข่ไก่ฟัก -- การควบคุมคุณภาพไวรัส In-process -- การทำแห้งวัคซีน -- การควบคุมคุณภาพวัคซีนเชื้อเป็นชนิดดูดแห้ง -- การทดสอบความคุ้มโรค -- การผลิตวัคซีนรวมในเชิงอุตสาหกรรม -- การทดสอบคุณภาพวัคซีนในพื้นที่


วัคซีนสัตว์ ไวรัสโรคนิวคาสเซิล ไวรัสโคโรนา โรคนิวคาสเซิล หลอดลมอักเสบติดต่อในสัตว์ปีก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)636.08962 ก493 2548CHECK SHELVES