Authorธนิตย์ หนูยิ้ม
Titleการปลูกและฟื้นฟูป่าพรุ / ธนิตย์ หนูยิ้ม
Imprint นราธิวาส : โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง (งานป่าไม้) ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2547
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 130 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม

CONTENT

สภาพแวดล้อมทั่วไปในป่าพรุ -- ชนิดของพรรณไม้ที่เหมาะสมสำหรับการใช้ปลูกในพื้นที่ป่าพรุ -- การเตรียมกล้าไม้ป่าพรุ -- การเตรียมพื้นที่ปลูกและการปลูก -- การบำรุงรักษาและการป้องกันไฟป่า -- การประเมินผลความสำเร็จของสวนป่าพรุและการวางแปลงศึกษาการเจริญเติบโต


การปลูกป่า ป่าพรุ -- การปลูก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)634.956 ธ262กCHECK SHELVES