Titleคุณภาพและการตรวจสอบข้าวหอมมะลิไทย / กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2547
Descript 134 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพดี -- การจัดการแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยว -- คุณภาพข้าวทางกายภาพ -- คุณภาพข้าวสวย -- การสร้างคำแนะนำการหุงต้มข้าวหอมมะลิไทย -- มาตรฐานข้าว -- การพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางกายภาพ -- วิธีการทำนายค่าอมิโลส โดยให้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy


ข้าว -- ไทย ข้าวหอมมะลิ ข้าว -- การทดสอบพันธุ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)633.18 ค629CHECK SHELVES