Authorพงษ์สันต์ คงตรีแก้ว
Titleการตรวจจับความผิดจราจร = Traffic surveillance / โดย พ.ต.อ. พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว
Imprintนครปฐม : งาน 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการบริการการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2547
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 95 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

CONTENT

ความหมายของการตรวจจับ -- ความจำเป็นที่ต้องใช้หลักการตรวจจับ -- การเตรียมตัวก่อนการทำงาน -- หลักการทั่วไปของการตรวจจับ : กฎของความปลอดภัยทางถนน -- การบังคับใช้กฎหมาย -- การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ -- หลักการสร้างความตระหนักต่อความเสี่ยง -- วิธีการตรวจจับความผิดจราจร -- การเรียกหยุดรถและตั้งจัดตรวจ : การเรียกหยุดรถ -- การตั้งจุดตรวจ -- การตรวจขับควาผิดสำคัญ : ไม่สวมหมวกนิรภัย -- ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย -- ขับรถด้วยความเร็ว -- ขับขี่ขณะเมาสุรา -- ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ


การตรวจจับความผิดจราจร traffic surveillance

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)343.0946 พ164ก 2547CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 79323CHECK SHELVES