Authorสุวรรณ เพชรนิล
Titleพระจอมปิ่น : 200 ปี พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย : 196 ปี สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2547
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript ก-ฑ, 494 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม

CONTENT

แสงทองส่องฟ้าไทย : พระราชสมภพ -- เหตุและวิธีปฎิรูปพระศาสนา -- ทรงเปิดประเทศ : พระราชไมตรีกับยุโรป ; สัมพันธ์ทางการทูตกับอเมริกา ; เสด็จประพาสต่างประเทศ -- ทรงย้อนประวัติศาสตร์ : พระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ ; สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ -- พระราชทานกำเนิดสิ่งแรกในสยาม -- พระราชหัตถเลขาภาษาอังกฤษ -- ความเป็นจอมปราชญ์ทางอักษรศาสตร์ -- ประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ภาค 2 -- พระราชทานพืชพัฒนา -- เมื่อชาวโลกสำนึก : ชาวอินเดียสำนึก ; ชาวยุโรปสำนึก ; ความสำนึกของคนไทย -- วิเคราะห์พระชนมชีพพระจอมเกล้าฯ -- พระพุทธศาสนาแห่งชาติ


จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2347-2411 วันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 ส.ค. 2547)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)92 จ196สวCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 จ196สวCHECK SHELVES