Titleภูมิปัญญาไทย : วิถีไทย = Thai wisdom : Thai ways of life / บรรณาธิการ: วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
Imprint กรุงเทพฯ : บริษัทไทยประกันชีวิต, 2547
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 216 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม

CONTENT

วิถีชีวิตสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย -- ข้าว ปฐมบทของชีวิตไทย : เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนา ; วิธีการและขั้นตอนการทำนา ; เครื่องมือเกี่ยวข้าวและการเกี่ยวข้าว ; เครื่องมือนวดข้าวและการนวดข้าว ; โรงเรือนและภาชนะเก็บข้าวเปลือก ; การแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ; ข้าวปลาอาหารของคนไทย -- เครื่องนุ่งห่มในวิถีไทย : ลวดลายบนผืนผ้า ศิลปะผสานภูมิปัญญาไทย ; ผ้าและเครื่องนุ่งห่มพื้นบ้าน ; ผ้าและเครื่องนุ่งห่มพื้นบ้านภาคเหนือ ; ผ้าและเครื่องนุ่งห่มพื้นบ้านภาคกลาง ; ผ้าและเครื่องนุ่งห่มพื้นบ้านภาคอีสาน ; ผ้าและเครื่องนุ่งห่มพื้นบ้านภาคใต้ ; วิวัฒนาการเครื่องนุ่งห่มไทย -- เรือนไทยในวิถีไทย : เรือนเครื่องผูก ต้นแบบของเรือนไทย ; เรือนไทยในวิถีไทย ; เรือนไทยภาคกลาง ; เรือนกาแล เรือนไทยภาคเหนือ ; เฮือนอีสาน เรือนไทยอีสาน ; เรือนไทยภาคใต้ -- ยาและการรักษาโรคในวิถีไทย : เภสัชศาสตร์ ภูมิปัญญาในวิถีไทย ; ภูมิปัญญาไทย เครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาโรค


ข้าว -- ไทย เครื่องแต่งกาย -- ไทย เรือนไทย การรักษาโรค -- ไทย ยา -- ไทย ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)390.09593 ภญ669CHECK SHELVES