Authorเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
Titleการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสุขภาพในโรงเรียน / บรรณาธิการ, เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
Imprint กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 154 หน้า ; 21 ซม

โรงเรียน -- สุขภาพและอนามัย นักเรียน -- สุขภาพและอนามัย อนามัยในโรงเรียน

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library : EDU Chula Collection371.71 อ56กCHECK SHELVES
Education Library371.71 อ56กCHECK SHELVES
Education Library371.71 อ56กCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)371.71 อ56กCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)371.71 อ56กCHECK SHELVES