Authorพิชญลักษณ์ พิชญกุล
Titleกลยุทธ์ในการยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย พิชญลักษณ์ พิชญกุล
Imprint เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
Descript ก-ฌ, 209 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)915.93 พ639กCHECK SHELVES