Authorศิริพร สโครบาเนค
Titleชีวิตที่หลงเหลือกับรอยยิ้มหลังหยาดเลือด / ศิริพร สโครบาเนค
Imprint กรุงเทพฯ : เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพ, 2548
Descript 84 หน้า ; 17 ซม

สตรี -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Libraryจุลสาร 00411CATALOGING
Political Science Libraryจุลสาร 00411CATALOGING