Authorวินทร์ เลียววาริณ
Titleเดือนช่วงดวงเด่นฟ้า ดาดาว / วินทร์ เลียววาริณ
Imprint กรุงเทพฯ : 113, c2548
Descript 195 หน้า: ภาพประกอบ; 21 ซม

นวนิยายวิทยาศาสตร์ วรรณกรรมไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryPL4209 ว235ด 2548CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4209 ว235ด 2548CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)808.838762 ว693ด 2545CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4209 ว235ด 2548CHECK SHELVES