Authorนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
Titleไท รบ พม่า / นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว, นวลแก้ว บูรพวัฒน์
Imprint กรุงเทพฯ : Openbooks, 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 222 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม

CONTENT

ลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์รัฐฉาน -- แผ่นดินฉาน : ชะตากรรมเจ้าฟ้าและประชาชนไทใหญ่ -- สุดทางที่เปียงหลวง -- ดวงดาวของชาวไทใหญ่ -- เสียงดนตรีกลางสนามรบ -- นักรบไทใหญ่ : เบี้ยบนกระดานของอำนาจและผลประโยชน์ -- เบื้องลึกชนวน เบื้องลึกชนวนสงครามตัวแทน ว้าแดง-ไทใหญ่ -- สมเด็จพระนเรศวรฯ กับคนไทใหญ่ -- 1 วันของนักรบไทใหญ่ -- 47 ปีของการรวมทัพไทใหญ่ -- วิกฤตของอำนาจที่ชายแดนตะวันตก -- เส้นทางนักรบ พันเอกเจ้ายอดศึก ผู้นำกองทัพกู้ชาตไทใหญ่


พม่า -- ประวัติศาสตร์ พม่า -- การเมืองและการปกครอง

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library959.1 น618ทCHECK SHELVES
Political Science Library959.1 น618ทCHECK SHELVES
Political Science Library959.1 น618ทCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.1 น618ทCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.1 น618ทCHECK SHELVES