Titleชุมชนลุ่มน้ำวาง : วิถีแห่งการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
Imprintกรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 151 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม

CONTENT

ภูมินิเวศ ประวัติศาสตร์ ลุ่มน้ำวาง -- วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์และชาติพันธุ์กับการจัดการลุ่มน้ำแม่วางตอนบน -- ระบบเเหมืองฝาย โครงข่ายแห่งอำนาจลุ่มน้ำแม่วางตอนล่าง -- การจัดการด้วยการต่อรอง -- ประสานพลังสร้างเครือข่าย


การจัดการน้ำ ชลประทาน -- ไทย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาสังคม -- ไทย -- ลุ่มน้ำแม่วาง กลุ่มชาติพันธุ์ -- ไทย -- ลุ่มน้ำแม่วาง เหมืองฝาย water management irrigation systems ลุ่มน้ำแม่วาง

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library333.91 ช622 2548CHECK SHELVES
Political Science Library333.91 ช622 2548CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)333.91 ช622 2548CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100447CHECK SHELVES