Authorพูนพิภพ เกษมทรัพย์
Titleชีววิทยา 2 / [ผู้เขียน: พูนพิภพ เกษมทรัพย์]
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา, 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 440 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

สมดุลของน้ำในพืช -- ธาตุอาหารพืช -- การสังเคราะห์ด้วยแสง -- นิเวศสรีรวิทยาของการสังเคราะห์แสง -- การหายใจและเมแทบอลิซึมของไขมัน -- การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช -- การเจริญเติบโตของพืช -- การเคลื่อนไหวของพืชและสรีรวิทยาของการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก -- ออกซิน ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนา -- ไซโทไคนิน ควบคุมการแบ่งเซล -- จิบเบอเรลลิน ควบคุมความสูงของพืช -- เอธิลีน ฮอร์โมนที่เป็นแก๊ส -- Abscissic acid -- สรีรวิทยาของการควบคุมการออกดอก -- สรีรวิทยาการตอบสนองต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมทีไม่เหมาะสม


ชีววิทยา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)570 ชว581 2CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)570 ชว581 2CHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryQH315 .พ415ช 2549CHECK SHELVES
Veterinary Science LibraryQH315 .พ415ช 2549CHECK SHELVES
Center of Learning Network for the Region Library570 ชว581 2CHECK SHELVES
1 copy being processed for Science Library.