Authorไพจิตร ปุญญพันธุ์
Titleคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานบางเรื่อง / ไพจิตร ปุญญพันธุ์
Imprint กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 36 หน้า ; 26 ซม.

CONTENT

เรื่องที่ศาลรับรู้ได้เอง -- หน้าที่นำสืบ -- สิทธินำสืบพยานหลักฐาน -- ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น -- การสืบพยานบุคคลแทนหรือประกอบพยานเอกสาร -- การยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน -- การสืบพยานหลักฐาน -- พยานบอกเล่า


กฎหมายลักษณะพยาน พยานหลักฐาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 753 พ973ค 2545LIB USE ONLY