Authorนิตย์ สัมมาพันธ์
Titleภาวะผู้นำ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ / นิตย์ สัมมาพันธ์
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 235 หน้า ; 26 ซม

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ การจัดการองค์การ ผู้นำ ภาวะผู้นำ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4 น574ภ 2548CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4 น574ภ 2548CHECK SHELVES