Authorทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล
Titleกาลเวลา / [ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล]
Imprint กรุงเทพฯ : วศิระ, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 247 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

วิชาภาษาไทยกับกาลเวลา -- วิชาภาษาอังกฤษกับกาลเวลา -- วิชาสุขศึกษาและพลศึกษากับกาลเวลา -- วิชาคณิตศาสตร์กับกาลเวลา -- วิชาวิทยาศาสตร์กับกาลเวลา -- วิชาสังคมกับกาลเวลา -- วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีกับกาลเวลา -- วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กับกาลเวลา -- คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2502-2548


การศึกษาขั้นประถม ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) สุขศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) พลศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) สังคมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) เทคโนโลยี -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) ศิลปกรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)372 ท229กCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)372 ท229กCHECK SHELVES
Education Library372 ท229กCHECK SHELVES
Education Library372 ท229กCHECK SHELVES