Authorปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
Titleวิถีใหม่แห่งการพัฒนา: วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย / ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, กาญจนา แก้วเทพ และกนกศักดิ์ แก้วเทพ
Imprint กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4
Descript 377 หน้า : แผนภูมิ, ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

ภาคหนึ่ง : การแสวงหาวิถีทางใหม่ของการพัฒนา. -- ภาคสอง : แนวคิดและประสบการณ์ของการพัฒนาในรอบ 4 ทศวรรษ. -- ภาคสาม : สู่สัญญาการพัฒนาใหม่. -- บทสรุป วิถีการพัฒนาใหม่.


การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สังคมไทย สังคมศาสตร์ -- วิธีวิทยา

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library300.18 ป467ว 2549CHECK SHELVES
Political Science Library300.18 ป467ว 2549CHECK SHELVES
Economics Library330.9 ป467ว 2549CHECK SHELVES