Authorโทลเลอ, เอ็กค์ฮาร์ท, ค.ศ. 1948-
Titleการฝึกปฏิบัติพลังแห่งจิตปัจจุบัน / โดย เอ็กค์ฮาร์ท โทลเลอ ; แปลและเรียบเรียงโดย พรรณี ชูจิรวงศ์
Imprint กรุงเทพฯ : ต้นไม้, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 126 หน้า ; 22 ซม

CONTENT

สัมผัสอำนาจแห่งความเป็นปัจจุบัน : สิ่งที่เป็นอยู่จริงกับการรู้แจ้ง ; รากเหง้าของความกลัว ; เข้าสู่ปัจจุบัน ; สลายความไม่รู้ตัว ; ความงามบังเกิดเมื่อใจนิ่งในปัจจุบัน -- ความสัมพันธ์ในฐานะเป็นการฝึกใจ : สลายตัวทุกข์ ; จากการยึดติดสู่ความสัมพันธ์ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง -- การยอมรับและการยอมจำนน : การยอมรับปัจจุบัน ; แปลงสภาพทุกข์และโรคภัยไข้เจ็บ


ชีวิตทางจิตวิญญาณ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)291.44 ท861กCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)291.44 ท861กCHECK SHELVES