Authorไพเราะ พุ่มมั่น
Titleกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดรวบยอด (ด้านสติปัญญา) / ไพเราะ พุ่มมั่น
Imprint กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 107 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

การบอกชื่อสีต่างๆ -- การบอกชื่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย -- การนับปากเปล่า -- การนับอย่างมีความหมาย -- การวางตำแหน่ง -- การมีความคิดรวบยอด -- การบอกชื่อพยัญชนะ -- การคัดแยกรูปทรงเรขาคณิต


กิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษาปฐมวัย -- กิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาการของเด็ก ความคิดรวบยอด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)372.21 พ991กจCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)372.21 พ991กจCHECK SHELVES