Authorอรชร เอกภาพสากล
Titleมหัศจรรย์น้ำมันหอมระเหย / โดย อรชร เอกภาพสากล
Imprint กรุงเทพฯ : เพชรการเรือน, 2547
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 196 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม

CONTENT

รู้จักอโรมาเธอราพีที่แท้จริง -- รอยทางแห่งความหอม -- น้ำมันหอมระเหย Essential oil -- อานุภาพแห่งความหอม -- ทฤษฎีการใช้น้ำมันหอมตามหลักธาตุเจ้าเรือน -- สัมผัสตัวตนของน้ำมันหอมระเหย -- เทคนิคการใช้น้ำมันหอมระเหย -- การเลือกใช้น้ำมันหอมตามอาการ -- แนะนำแหล่งซื้อน้ำมันหอมระเหย -- คุยกับผู้เชี่ยชาญเรื่องน้ำมันหอมระเหยในเมืองไทย


น้ำมันหอมระเหย น้ำมันหอมระเหย -- การใช้รักษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)615.3219 อ317มCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)615.3219 อ317มCHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10WB925 อ5 2547CHECK SHELVES