Authorไพเราะ พุ่มมั่น
Titleกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว (ด้านร่างกาย) / ไพเราะ พุ่มมั่น
Imprint กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 107 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

การจับ -- การกระโดด -- การต่อแท่งไม้ -- การเล่นปลายนิ้ว -- การตัดกระดาษ -- การจับคู่ภาพเหมือน -- การลอกแบบรูปทรง -- การเขียนชื่อตนเอง


กิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษาปฐมวัย -- กิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาการของเด็ก การเคลื่อนไหว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)372.21 พ991กกCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)372.21 พ991กกCHECK SHELVES