Authorอ. อโณทัย
Titleปมเขื่องในเวทีการเมือง / โดย อ. อโณทัย
Imprint กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548
Edition พิมพ์คร้งที่ 1
Descript 336 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม

CONTENT

ปมเขื่องในเวทีการเมือง จุดเกิด วิกฤตปัญหา ในสังคมไทย -- ปมเขื่องทางลบ จุดเสื่อม จริยธรรม ในสังคมไทย -- เมื่อ ปมเขื่อง คุกคามโลก ฟังเสียงธรรมะบ้าง -- ปรากฏการณ์ สึนามิ คือ อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็นศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ของโลก -- จิตวิทยาวิเคราะห์ในพุทธศาสนา ของท่านพุทธทาส


พุทธศาสนากับการเมือง ไทย -- การเมืองและการปกครอง ไทย -- ภาวะสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)294.3372 อ111ปCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.3372 อ111ปCHECK SHELVES