Authorชลิตดา
Titleตำนานอียิปต์โบราณ ฉบับสมบูรณ์ / ชลิตดา
Imprint กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 328 หน้า ; 22 ซม

CONTENT

เปิดตำนาน ไนล์ สายน้ำแห่งแผ่นดิน -- ตำนานเทพเจ้าแห่งไอยคุปต์ -- กำเนิดเทพไอยคุปต์ (เทพปกรณัม) -- เทพนุน -- เทพอาตุม -- เทพอาเตน -- เทพชู -- เทพีเตฟนุต -- เทพเกบ -- เทพีนัต -- เทพอามอน -- เทพีมัต -- เทพรา -- เทพโอซิริส -- เทพไอซิส -- เทพโฮรุส -- เทพีฮาเธอร์ -- เทพเชต -- เทพีเนฟธิส -- เทพฮาร์มาคิส -- เทพธอธ -- เทพีมาอัต -- เทพคอนซู -- เทพคเนมู -- เทพอานูบิส -- เทพีวัตเจ็ต -- เทพพทาห์ -- เทพีเซคเมต -- เทพีบาสต์ -- จากทำเนียบเทพเจ้าสู่พระนามแห่ง ฟาโรห์ -- โซเซอร์ กับพีระมิดขั้นบันได -- สเนฟรู ปฐมฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่ 4 -- ฟาโรห์คูฟู ฟาโรห์คาฟเร กับมหาพีระมิดแห่งเมืองกิซา -- อบูเซอร์ -- ฟาโรห์เปปิที่ 2 กับคนแคระ -- เจ็ดพีระมิด เจ็ดฟาโรห์ แห่งราชวงศ์ที่ 12 -- ฮัตเชปซัต ฟาโรห์หญิงองค์เดียวแห่งไอยคุปต์ -- ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 นโปเลียนแห่งไอยคุปต์ -- ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 4 กับตำนานสฟิงก์ -- อเคนาเตน ฟาโรห์ผู้หาญกล้าปฏิวัติเทพเจ้า -- ฟาโรห์สเมนคาเร บุรษโฉมงามหรือเทพสงคราม -- ฟาโรห์ตุตันคาเมน -- ฟาโรห์รามิเสสที่ 2 มหาราชพระองค์เดียวแห่งไอยคุปต์ -- ฟาโรห์เซติที่ 2 กับตำนานเฮเลนแห่งทรอย -- ฟาโรห์รามิเสสที่ 3 กับตำนานมหาสมบัติ -- ตำนานสองพี่น้องแห่งไอยคุปต์ -- รายพระนามฟาโรห์ในแต่ละราชวงค์


เทพนิยาย เทพปกรณัมอียิปต์ กษัตริย์และผู้ครองนคร -- อียิปต์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)398.20962 ช252ตCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)398.20962 ช252ตCHECK SHELVES