Authorลำจุล ฮวบเจริญ
Titleเรื่องน่ารู้คู่ล้านนา / ลำจุล ฮวบเจริญ
Imprint เชียงใหม่ : The Knowledge Center, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 290 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ : พญามังราย ก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ ; เมื่อพญายีบา เสียเมืองหริภุญไชย ; เมืองหริปุญไชยกับแม่น้ำปิง (ห่าง) ; เจ้าดารารัศมี เจ้าหญิงแห่งนครเชียงใหม่ ; ล้านนาหรือลานนา ก็ภาคเหนือตอนบนเหมือนกัน ; เมืองเชียงใหม่เจริญด้านถาวรวัตถุ -- สังคมเชียงใหม่สมัยหลังกึ่งพุทธกาล : ดอยสุเทพ หัวใจของเมืองเชียงใหม่ ; วัดสะดือเมือง วัดร้างกลางเมืองเชียงใหม่ ; ขัวเหล็ก ข้ามแม่น้ำแม่ปิง ; กำแพงเมืองเชียงใหม่ ; กำแพงดิน กำแพงเมืองที่ถูกลืม ; คูเมือง โบราณสถานที่น่าจับตามอง ; เมืองเชียงใหม่ระวังไว้บ้างเถิด ; น้ำตกห้วยแก้ว ; เกาะเมืองเชียงใหม่ ไม่ควรมีเรือนจำอีกต่อไป ; ไปฟอกปอดที่สวนสัตว์เชียงใหม่กันเถอะ ; คลองแม่ข่า บ่อพักน้ำเสียกลางเมือง ; เชียงใหม่กับถนนวงแหวน ; ลานศิลปวัฒนธรรม ; เกาะกลางแม่น้ำแม่ปิง ; ในที่สุดแม่น้ำปิงก็จะเหลือเพียงตำนาน ; 700 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์ ; สมโภชเมืองเชียงใหม่ ; เศรษฐีใหม่เมืองลำพูน ; ชาวอำเภอสารภีอนุรักษ์ต้นยางนา -- ประเพณี ความเชื่อในล้านนายุคทุนนิยมเฟื่องฟู : ควันหลงสงกรานต์ที่เชียงใหม่ ; เทศกาลลอยกระทงที่เชียงใหม่ ; เวทีประกวดนางสาวเชียงใหม่ ในงานฤดูหนาวที่นครพิงค์ ; งานประเพณียี่เป็งแห่งล้านนา ; ปราสาทไม้แห่งล้านนา กับค่านิยมที่เปลี่ยนไป ; ตำแหน่งผู้ว่า มีอาถรรพ์จริงหรือ -- ระลึกถึงเมื่อครั้งเชียงใหม่ยังงดงาม : ฤาเชียงใหม่จะสิ้นแล้วแห่งมนต์เมืองเหนือ ; หลุก อันสุดท้ายที่เวียงพิงค์ ; เชียงใหม่คลายมนต์ไปแล้ว


ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์ ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี ไทย (ภาคเหนือ) -- โบราณสถาน ไทย (ภาคเหนือ) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)959.3 ล331รCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3 ล331รCHECK SHELVES