Authorอุดม เฟื่องฟุ้ง
Titleคำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา / อุดม เฟื่องฟุ้ง
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4
Descript 416 หน้า ; 26 ซม.

วิธีพิจารณาความแพ่ง อุทธรณ์และฎีกา

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 760 อ785ค 2547CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 760 อ785ค 2547CHECK SHELVES