Authorอุดม เฟื่องฟุ้ง
Titleคำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 2 / อุดม เฟื่องฟุ้ง
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4
Descript 443 หน้า ; 26 ซม.

วิธีพิจารณาความแพ่ง การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร การชี้ขาดตัดสินคดี การทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง ค่าฤชาธรรมเนียม

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 700 อ785ค 2547LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 700 อ785ค 2547CHECK SHELVES