Authorบรรยงค์ บุญฤทธิ์
Titleชีวิตลับไอยคุปต์ ราชินีสามแผ่นดิน / โดย บรรยงค์ บุญฤทธิ์
Imprint กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 136 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม

CONTENT

ค้นพบรูปปั้นราชินีในนครแห่งประวัติศาสตร์ -- ฟาโรห์แห่งอาณาจักรไอยคุปต์ -- พระนางเนเฟอร์ติติทรงแสดงบทบาทเป็นผู้นำ -- นครเทพอาเทน นครใหม่แห่งความฝัน -- ชีวิตลับที่เมืองอาเคททาเทน (อะมาร์นา) -- บทสรุปความขัดแย้งระหว่างฟาโรห์อาเคนอาเทนกับพระนางเนเฟอร์ติติ -- วาระสิ้นสุดของเมืองอาเคททาเทนและฉากสุดท้ายแห่งชีวิตของราชินีไอยคุปต์ -- ปริศนาลับเกี่ยวกับฟาโรห์ที่หายไป -- ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับสายราชวงศ์ของพระนางเนเฟอร์ติติ


ราชินี -- อียิปต์ -- ชีวประวัติ อียิปต์ -- ประวัติศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryDT92.7 บ17ชCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)932.021 บ177ชCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)932.021 บ177ชCHECK SHELVES