Titleบันทึกเหตุการณ์สำคัญ พุทธศักราช 2544
Imprintกรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545
Descript 196 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CONTENT

บันทึกเหตุการณ์สำคัญ พุทธศักราช 2544 -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2544 -- สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ -- คำปราศรัยของนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ -- คำปราศรัยของนายสนิท วรปัญญา ประธานวุฒิสภา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ -- คำปราศรัยของผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา แทนประธานศาลฎีกาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ -- การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบใหม่ วันที่ 6 มกราคม พุทธศักราช 2544 -- ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี -- ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี -- การแถลงนโยบายของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี -- กรณีทหารพม่ารุกล้ำดินแดนไทยที่จังหวัดเชียงราย -- การพัฒนาน้ำมันพืชเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล (ไบโอดีเซล) ตามแนวพระราชดำริ -- กรณีการคัดค้านการย้ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไปอยู่ที่ศูนย์รังสิต -- โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค -- การเยือนประเทศไทยของนายจู หรงจี นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน -- การจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (TAMC) -- กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ -- กรณีคณะกรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดให้ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไม่มีความผิดฐานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความเป็นเท็จ -- การปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารงานภาครัฐ -- กรณีนักวิจัยของสหรัฐอเมริกานำพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของไทยไปปรับปรุงพันธุ์ใหม่ -- กรณีการซื้อที่ดินสร้างสนามกอล์ฟอัลไพน์ ที่จังหวัดปทุมธานี


ข่าว ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์ 2544 ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2544 ไทย -- ภาวะสังคม -- 2544 ลำดับเหตุการณ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)909.02 บ268 2545CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10070.43 บ268 2544CHECK SHELVES