Authorพงษ์ธร แซ่อุย
Titleสารเคมียาง / พงษ์ธร แซ่อุย
Imprint ปทุมธานี : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 150 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

สารทำให้ยางคงรูป -- สารตัวเร่งปฏิกิริยา -- สารกระตุ้นและสารหน่วงปฏิกิริยา -- สารป้องกันการเสื่อมสภาพ -- การเสริมแรงและสารตัวเติม -- สารทำให้ยางนิ่มและสารช่วยในกระบวนการผลิต -- ชื่อย่อมาตรฐานต่างๆ -- ความถ่วงจำเพาะของสารเคมียาง


สารเคมียาง ยาง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)678.23 พ156สCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)678.23 พ156สCHECK SHELVES
Science Library678.23 พ12ส 2548CHECK SHELVES