Authorการสัมมนาวิชาการเรื่อง การเฝ้าระวังและเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติ (2548 : ภูเก็ต)
Titleครบรอบ 1 ปี ธรณีพิบัติภัยสึนามิ : เอกสารประกอบการสัมมนา
Imprint [ภูเก็ต] : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2548
Descript 159 หน้า : ภาพประกอบสี

diasters

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 69801CHECK SHELVES