Authorพรทิพย์ อังคปรีชาเศรษฐ์
Titleโทษผมทำไม? / พรทิพย์ อังคปรีชาเศรษฐ์
Imprint กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548
Descript 134 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม

CONTENT

นกแสกสื่อมรณะ -- เขาเรียกหนูว่าอีแจว -- ไอ้แมงดา -- โง่เหมือนควาย -- ใจดำเหมือนอีกา -- นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า -- สาบเหมือนอีแร้ง -- กระจอก -- หมูไม่ใช่หมูๆ -- เจ้าชู้ไก่แจ้ -- เฒ่าหัวงู -- นกมีหู หนูมีปีก -- หมาเห่าใบตองแห้ง


สัตว์ -- ธรรมชาติและความเป็นอยู่

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)591.5 พ239ทCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)591.5 พ239ทCHECK SHELVES