Titleสภาวะการขาดแคลนครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศสหราชอาณาจักร : รายงานการวิจัย / โดย ชนิตา รักษ์พลเมือง และคณะ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript ก-ช, 99 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

สภาพพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการขาดแคลนครู -- สภาวะการขาดแคลนครูและสาเหตุของปัญหา -- แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู


ครู -- สหราชอาณาจักร ครู -- อุปทานและอุปสงค์ -- สหราชอาณาจักร การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- สหราชอาณาจักร

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library : Research Collection371.1 ช153สหCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)371.1 ส227 ล.4CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionค 15 012605 ล.4LIB USE ONLY
Education Library : Research Collection371.1 ช153สหCHECK SHELVES