Authorธนิต โสรัตน์
TitleLogistics case study : แม่น้ำโขง เส้นทางสายไหมโลจิสติกส์ยุคใหม่ของการค้าจีน-อาเซียน และการปฏิรูประบบโลจิสติกส์ของจีน / โดย ธนิต โสรัตน์
Imprint กรุงเทพฯ : เราบริการ, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 307 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม

CONTENT

แม่น้ำโขง เส้นทางสายไหมโลจิสติกส์ยุคใหม่ -- การพัฒนาโลจิสติกส์ของไทยประเด็นทางการเมืองของภูมิภาค -- จังหวัดมุกดาหาร ประตูทองโลจิสติกส์ของไทยสู่อินโดจีน -- การพัฒนาโลจิสติกส์ของลาว กับการลดพึ่งพาไทยในการออกสู่ทะเล -- มาเลเซีย โลจิสติกส์ที่ไทยต้องการเอาอย่าง -- ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ


การขนส่งสินค้า ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)337.593 ธ262ลCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)337.593 ธ262ลCHECK SHELVES
Chula Business School Library337.593 ธ262ล 2548CHECK SHELVES