Authorวิทวัส ชัยปาณี
Titleสร้างแบรนด์อย่างสร้างสรรค์ / วิทวัส ชัยปาณี
Imprint กรุงเทพฯ : มติชน, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 488 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม

CONTENT

คำจำกัดความที่ต้องรู้ -- การขยายสายผลิตภัณฑ์ -- พิมพ์เขียวของแบรนด์ -- เอกลักษณ์ของแบรนด์ -- การสร้างมูลค่าของแบรนด์


ชื่อตราผลิตภัณฑ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.827 ว569สCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.827 ว569สCHECK SHELVES