Titleแรงบันดาลใจจากไอนสไตน์ / [บรรณาธิการ: ประยงค์ คงเมือง, ปานบัว บุนปาน]
Imprint กรุงเทพฯ : มติชน, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 191 หน้า ; 22 ซม

CONTENT

เข็มทิศกับไวโอลินของไอน์สไตน์ / วินทร์ เลียววาริณ -- เรื่องเด็กๆ / บัวไร -- แรงบันดาลใจจากไอนสไตน์ / สุทัศน์ ยกส้าน -- งานฉลองของไอน์สไตน์ / พิเชษฐ กิจธารา -- ลายเซ็น อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ / สีมา สมานมิตร -- สาส์นสมานมิตร ฟรอยด์-ไอน์สไตน์ / กิติกร มีทรัพย์ -- มันสมองอัจฉริยะของไอน์สไตน์ -- ไอน์สไตน์ เดอะ จีเนียส / เจ้ากรมเป๋อ -- ไอน์สไตน์ เวลา หมาพูเดิ้ล / นิ้วกลม -- เบื้องหลังทฤษฎีสัมพันธภาพ / บินหลา สันกาลาคีรี -- ไอน์สไตน์กับศาสนาแห่งอนาคต / ว. วชิรเมธี -- จดหมายรักไอน์สไตน์ / ปราย พันแสง -- สตรีของไอน์สไตน์ / ส. สีมา -- ไออากาศรอบๆ ไอคอน / มุกหอม วงษ์เทศ -- ของขวัญจากไอน์สไตน์ / ภูวดี ตู้จินดา -- เวลาของไอน์สไตน์ ไม่เท่ากับเวลาของโมสาร์ท / นันทขว้าง สิรสุนทร -- คำถามจากมดปลวก / คมเลนส์ -- โลกสี่มิติของไอน์สไตน์ / อนุช อาภาภิรม -- มิติของเวลา เหนือสามัญสำนึก / ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์ -- จากไชล็อคถึงไอน์สไตน์ / วิชัย โชควิวัฒน -- ฟิสิกส์ของจิตเวชและเด็กพิเศษ / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ -- เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา / หมอพาย


ไอน์สไตน์ อัลเบิร์ต ค.ศ. 1879-1955

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library92 อ993หCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 อ993CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)92 อ993CHECK SHELVES