Authorมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
Titleอนาคตสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวไทยใครว่าไม่น่าห่วง : รวมบทความ / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
Imprint เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 199 หน้า ; 21 ซม.

CONTENT

2 ปี รัฐบาลของทักษิณ -- การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน -- กาสิโนเพื่อการท่องเที่ยว -- ความรู้ นโยบายและวิถีชีวิต -- อานิสงส์ของหวัดสองล้านต่อการท่องเที่ยวไทย -- โลกสองด้านของขยะสินค้าอุตสาหกรรม -- ครัวของโลก : แบรนด์ของไทย -- การจัดการน้ำของไทย -- เอกลักษณ์ไทยในมาตรฐานโลก -- Thailand: world class tourism -- สิงคโปร์ vs ประเทศไทย -- ดุลยภาพและดุลยพินิจของสื่อมวลชนและสังคมไทย -- สิทธิการใช้น้ำ -- โอลิมปิคกับความยินดีที่จะจ่าย -- ทุนวัฒนธรรม -- มลพิษและความล่มสลายของการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ -- เลิกรับน้อง-มองต่างมุม -- การถ่ายเทภูมิปัญญาสถาบัน การจัดการป่าไม้โลกสู่การจัดการป่าไม้ไทย


การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)333.7 ม559ร 2548CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)333.7 ม559ร 2548CHECK SHELVES