Titleเด็ก...ศูนย์กลางการเรียนรู้ : เด็กไทยคิดอย่างไร / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543
Descript 28 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

เด็ก -- ไทย การเรียนรู้ การสอน