Authorรชฏ เจริญฉ่ำ
Titleวิธีตอบข้อสอบกฎหมายที่สมบูรณ์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศึกษาจากข้อสอบจริงทั้ง 3 สนามสอบ แนะวิธีตอบข้อสอบให้ได้คะแนนเต็ม / รชฏ เจริญฉ่ำ
Imprint กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2547
Descript 116 หน้า ; 26 ซม.

CONTENT

วิธีตอบกฎหมายที่สมบูรณ์ ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ปี พ.ศ. 2539-2546 -- ข้อสอบอัยการผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2526-2544 -- ข้อสอบเนติบัณฑิตฯ ปี พ.ศ. 2537-2544


ข้าราชการตุลาการ -- ข้อสอบและเฉลย อัยการ -- ข้อสอบและเฉลย วิธีพิจารณาความแพ่ง -- คำถามและคำตอบ