Titleการทดสอบทางชีวภาพสำหรับวัสดุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ / กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 78 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ความสำคัญของการทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์การแพทย์ -- ผลิตภัณฑ์การแพทย์กับการทดสอบทางชีวภาพ -- ผลกระทบของโลหะต่อเซลล์และเนื้อเยื่อมนุษย์ -- การเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพด้วยวิธีทำให้แห้ง ณ จุดวิกฤติ -- การทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ก่อนการฆ่าเชื้อ และการทดสอบความปราศจากเชื้อภายหลังการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ -- การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการผลิต


วัสดุทางการแพทย์ -- การทดสอบ เวชภัณฑ์ -- การทดสอบ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)610.28 ก454CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)610.28 ก454CHECK SHELVES
Science Library610.28 ก16ก 2548CHECK SHELVES
Science Library610.28 ก16ก 2548CHECK SHELVES