Titleหนึ่งทศวรรษ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค / บรรณาธิการ, สุวันนา ทองสีสุขใส, อัจฉรา จันทสุวรรณ์
Imprint [ม.ป.ท.] : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2539
Descript 192 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 27 ซม