TitleE.Q. บริหารอารมณ์อย่างฉลาด / เรียบเรียงโดย สัณห์ ศัลยศิริ ...[และคนอื่นๆ]
Imprint นนทบุรี : ชบา พับลิชชิ่ง เวิร์กส, 2548
Descript 207 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

ความหมายของ E.Q. : องค์ประกอบของ E.Q. ; ลักษณะของผู้มี E.Q.สูง -- E.Q.กับการทำงาน: E.Q.สำหรับผู้บริหาร ; E.Q.สำหรับคนทำงาน ; ขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบคนมี E.Q. -- หลักการบริหารอารมณ์อย่างฉลาด: เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ; หาข้อดีของตัวเองให้เจอ ; พิจารณาอารมณ์ด้วยความเข้าใจ ; สุขง่าย-ทุกข์ยาก ; รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ; วิพากษ์วิจารณ์ให้เป็น -- รู้จักไว้วางใจผู้อื่น -- เลี้ยงลูกอย่างไรให้มี E.Q.สูง: เปลี่ยนพฤติกรรมพ่อแม่ ; สอนลูกให้รู้จักการรอคอย ; ฝึกให้ลูกรู้จักยอมรับผิด


ความฉลาดทางอารมณ์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)152.4 อ769CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)152.4 อ769CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)152.4 อ769CHECK SHELVES