Authorประชุม โฉมฉาย
Titleวิวัฒนาการของกฎหมายโรมัน/ ประชุม โฉมฉาย
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 284 หน้า ; 26 ซม.

CONTENT

ภาพรวม : วิวัฒนาการของกฎหมายโรมันโดยสังเขป -- ข้อความเบื้องต้นในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์กฎหมาย และการเมืองของโรมและความสัมพันธ์กับระบบกฎหมายปัจจุบัน -- หนี้กฎหมายโรมัน V : ผลและหนี้อันเกิดจากสัญญา cmptio venditio -- หนี้ในกฎหมายโรมัน VI : หนีเพิ่มเติมของคู่สัญญา cmptio venditio -- ทรัพย์สินในกฎหมายโรมัน II : การแยกประเภทของ res เพิ่มเติม -- ทรัพย์สินในกฎหมายโรมัน III : rerum subdivisio เพิ่มเติมและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ possessio -- ทรัพย์สินในกฎหมายโรมัน V : กรรมสิทธิ์


SUBJECT

  1. กฎหมายโรมัน