Authorอัจจิมา เศรษฐบุตร
Titleการบริหารการตลาด / อัจจิมา เศรษฐบุตร, สายสวรรค์ วัฒนพานิช
Imprint กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
Edition พิมพ์ครั้งที่ 12
Descript (10), 192 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

แนวความคิดทางการตลาด -- ระบบการตลาด -- กลยุทธ์การตลาด -- ตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ซื้อ -- การวัดและพยากรณ์ความต้องการตลาด -- การแบ่งส่วนตลาดและตลาดเป้าหมาาย -- การวางแผนการตลาดและการจัดทำงบประมาณ -- นโยบายส่วนผสมผลิตภัณฑ์และตราสินค้า -- นโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ -- แนวความคิดและกลยุทธ์วัฏจักรผลิตภัณฑ์ -- การตัดสินใจเกี่ยวกับราคา -- นโยบายการส่งเสริมสินค้า -- การโฆษณา -- หน่วยงานขาย -- นโยบายช่องทางการจัดจำหน่าย -- การวิจัยตลาดและระบบข้อมูลการตลาด


การตลาด -- การบริหาร การตลาด

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library658.8 อ496กบ 2547CHECK SHELVES