Titleศูนย์กรุงธนบุรีศึกษา : พันธกิจด้านการวิจัยวัฒนธรรมพื้นที่ฝั่งธนบุรี รวมทัศนะความคิดด้านชีวิตวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี / อัควิทย์ เรืองรอง บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2548
Descript 206 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

ธนบุรี -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryDS589.T6 ศ245CHECK SHELVES