Authorพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน), 2454-2548
Titleเก็บเล็กผสมน้อย. ฉบับสมบูรณ์ / พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) ; [บรรณาธิการ: พระวิสุทธิภัทรธาดา]
Imprint กรุงเทพฯ : วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 414 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

รวมเรื่อง ธรรมะกับชีวิตประจำวัน พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน) 2454-2548

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackAC159 พ171กCHECK SHELVES
Arts Library : StackAC159 พ171กCHECK SHELVES