Authorวัฒนา พัฒนพงศ์
Titleความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดการเพิ่มผลผลิตภาคบริการ / ผู้เขียน วัฒนา พัฒนพงศ์
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 175 หน้า ; 24 ซม

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ การทำงาน -- การประเมินผล ผลิตภาพ -- การวัด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.3125 ว398ค 2547CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.3125 ว398ค 2547CHECK SHELVES