Titleออกกำลังกายเป็นยาวิเศษ / [เอื้ออารี หมื่นอินกุล, สุนีย์ สอนศรี, ผู้จัดทำ]
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 143 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

กีฬาเป็นยาวิเศษ / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -- ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ / สุภกร บัวสาย -- ออกกำลังกายแนวพุทธ / ส. สุวิชญา -- วิ่งสมาธิ การออกกำลังกายทั้งกายและจิต / สุชาติ โสมประยูร -- วิ่ง-รักษาโรคหัวใจ / อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม -- วิ่ง-อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ / ประกิต วาทีสาธกกิจ -- อุปสรรคของการวิ่ง / ธกร ผิวดี -- ใครๆ ก็วิ่งแข่งได้ / ธงชัย พรรณสวัสดิ์ -- วิ่ง-แก้เครียด / กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ -- รำมวยโบราณ / กิ่งไผ่ ล้อลม -- แอโรบิกพื้นบ้าน-นาฏแอโรบิก / สาวแม่กลอง -- ใช้จักรยานกันดีกว่า / ธงชัย พรรณสวัสดิ์ -- ใช้จักรยานอย่างไรให้ปลอดภัย / ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย -- เตะลูกก็ถูกโรค / คามิน คมนีย์ -- ขึ้นเขาลงห้วยกันไหม / กฤษฎา บานชื่น -- คายัค ฟ. ฟัน / กฤษฎา บานชื่น -- ฟิตบอล-ลูกบอลสุขภาพ / ก. สุวนันท์ -- พิลาเทส เทรนด์ใหม่แก้เมื่อย / สุขจิต สุขสมใจ -- เสริมกระดูกด้วยแรงกาย / อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ -- สังขาร มิใช่อุปสรรค / ปู่เป็ง เพิงสา


การออกกำลังกาย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Special CollectionW GV481 อ19LIB USE ONLY
Arts Library : StackGV481 อ19CHECK SHELVES
Arts LibraryGV481 อ19CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)613.71 อก443CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)613.71 อก443CHECK SHELVES
College of Public Health Sciences LibraryRA781 อ19 2548CHECK SHELVES
Education Library613.71 อ443CHECK SHELVES