Authorประทีป ทับอัตตานนท์
Titleกฎหมายอาญา ภาค 1 การใช้กฎหมายและความรับผิดทางอาญา / ประทีป ทับอัตตานนท์
Imprint กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 286 หน้า ; 26 ซม.

CONTENT

ลักษณะที่วไปของกฎหมายอาญา -- การใช้กฎหมายอาญา -- โทษทางอาญา -- ความรับผิดในทางอาญา -- การพยายามกระทำผิด -- การกระทำโดยพลาด -- การกระทำความผิดทางอาญาโดยสำคัญผิด -- การกระทำความผิดที่ต้องรับโทษหนักขึ้น -- การกระทำความผิดโดยแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย -- การกระทำความผิดในขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือบังคับตนเองไม่ได้ -- การกระทำความผิดโดยความจำเป็น -- การกระทำความผิดตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน -- การกระทำความผิดในบางลักษณะที่ผู้กระทำไม่ต้องรับผิด -- การกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะ -- การกระทำความผิด ด้วยเหตุอายุน้อย -- เหตุบรรเทาโทษ อื่นๆ -- ผู้กระทำความผิด -- การกระทำความผิดหลายบท หรือ หลายกระทง -- การกระทำความผิดอีก -- อายุความ -- ลหุโทษ


ความรับผิดทางอาญา กฎหมายอาญา

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 800 ป277ก 2548LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 800 ป277ก 2548CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 800 ป277ก 2548CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 800 ป277ก 2548CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 800 ป277ก 2548CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 800 ป277ก 2548CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 800 ป277ก 2548CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 800 ป277ก 2548CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 800 ป277ก 2548CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 800 ป277ก 2548CHECK SHELVES