Authorอนันต์ อารีย์พงศ์
Titleภาษาเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทย / อนันต์ อารีย์พงศ์
Imprint กรุงเทพฯ : ภารกิจเอกสารและตำรา กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript ก-ซ, 125 หน้า ; 30 ซม

CONTENT

รูปอักษรภาษาเขมร -- ระบบเสียงเขมร -- การประสมอักษร -- เครื่องหมายในภาษาเขมร -- พยางค์ -- ตัวเลข คำจำนวนนับ คำบอกลำดับที่และคำย่อ -- การสร้างคำในภาษาเขมร -- คำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย


ภาษาเขมร ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryPL4181 อ151ภDUE 12-02-18
Arts LibraryPL4181 อ151ภCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)495.932 อ168ภCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)495.932 อ168ภCHECK SHELVES
Arts LibraryPL4181 อ151ภCHECK SHELVES